Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:                   www.pemfishop.cz

Prodávající:                                   Michal Procházka

Se sídlem:                                     Nad Sv. Josefem 238/1, 594 01 Velké Meziříčí

IČO:                                                  46313389

E-mailová adresa:                    pemfin@email.cz

Telefonní číslo:                         604 803 424

 

Oznamuji, že tímto odstupujiod smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání:
  • Datum obdržení:
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
    a budou navráceny zpět způsobem: (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne(zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele